मी शिक्षक झालो तर…मराठी निबंध if i were a teacher essay in marathi

जर मी शिक्षक झालो तर मराठी निबंध if i were a teacher essay in marathi :- प्रत्येकाच्या आयुष्यात शिक्षक हा एक आदर्श व्यक्ती असतो. कारण बालपणी आपल्या बालवयावर होणारे सर्व संस्कार आपल्या आई वडील नंतर जर कोण करत असेल तर ती व्यक्ती म्हणजे एक शिक्षक असतो. त्यामुळे कित्येक विद्यार्थांना शिक्षक व्हावे असे वाटत असते.

नमस्कार मंडळी ! आजच्या या पोस्टमध्ये मी तुम्हाला जर मी शिक्षक झालो तर (if i were a teacher essay in marathi) लिहून देणार आहे. यासाठी मी शिक्षक झालो तर… या विषयावर मी १००, २०० आणि ५०० शब्दात असे दोन तीन निबंध लिहून दिले आहेत. हे सर्व निबंध तुम्हाला नक्कीच आवडतील.

जर मी शिक्षक झालो तर मराठी निबंध if i were a teacher essay in marathi (१०० शब्दात)

मला लहानपणा पासूनच शिक्षक व्हायला खुप खुप आवडते त्यामुळे मी जर शिक्षक झालो तर प्रत्येक विद्यार्थाला खूप आत्मयतेने शिकवण्याचा प्रयत्न करेन. मी शिक्षक बने पर्यंत जो काही ज्ञानाचा साठा मी कमावेल त्यातील कण न कण मी विद्यार्त्यापर्यंत कसा पोहचेल यासाठी प्रयत्न करेल.

मी विद्यार्थांना चांगली शिकवण देईल, त्यांना चांगली शिस्त लावेल, वडीलधाऱ्या माणसांचा आदर करायला शिकवेल व त्यांच्यावर उत्तम असे संस्कार करेल. जे की त्यांना भावी आयुष्यात एक आदर्श नागरिक होण्यासाठी मदत करतील.

जर मी शिक्षक झालो तर प्रत्येक विद्यार्थ्यास शिक्षणाची समान संधी देईल. सर्वांना सारखेच शिक्षण देईल, कोणत्याही विद्यार्त्याचा तिरस्कार करणार नाही. मी प्रत्येक विद्यार्थाला असे शिक्षण देईल की तो भविष्यात कुठे नोकरीला जरी नाही लागला तरी तो आपल्या देशाचा एक आदर्श नागरिक मात्र नक्कीच बनेल.

जर मी शिक्षक झालो तर मराठी निबंध if i were a teacher essay in marathi (३०० शब्दात)

मी जर शिक्षक झालो तर मी अगोदर ते सर्व गुण अंगीकृत करेल जे की एका आदर्श शिक्षकांमध्ये असायला हवेत. कारण प्रत्येक विद्यार्थी त्याला आवडणारे शिक्षक किंवा त्याच्यासाठी आदर्श असणारे शिक्षक तो मनात ठेवत असतो. त्या शिक्षकाप्रमानेच तो स्वतः अनुसरण करत असतो.

माझे देखील स्वप्न आहे की मी अनेक विद्यार्थांचा आदर्श शिक्षक बनावे. विद्यार्थ्यांनी माझ्या अनेक चांगल्या गुणांचे अनुसरण करावे. त्यांनी देखील माझ्यातील सर्व चांगले गुण अंगीकृत करावेत. पण त्यासाठी मला अगोदर स्वतः मध्ये आणि माझ्या वागण्यात बदल करावे लागतील. त्यासाठी मी पूर्ण मेहनत घेईल.

अनेक विद्यार्थांना शांत आणि प्रेमळ शिक्षक आवडतात. त्यामुळे मी नेहमी वर्गात शांत राहून प्रत्येक विद्यार्त्याशी प्रेमळपणे वागेल. कुणावरही विनाकारण ओरडणार नाही. शिवाय गरजेच्या वेळी त्यांना शिक्षा देखील करेन कारण विद्यार्थांना वचक बसणे देखील गरजेचे असते. त्यांना जर शिक्षा नाही केली तर ते वाईट कृत्य करण्यास घाबरणार नाहीत.

विद्यार्थि हे मळलेल्या पिठाच्या उंड्यासारखे असतात त्यांना आपण जसा आकार देऊ तसे ते घडत जातात. त्यामुळे त्यांना मी प्रेमाने समजून सांगण्याचा प्रयत्न करेल. पण काही विद्यार्थि हे खूप खोडकर असतात त्यांना प्रेमळ शब्दात सांगितलेले लक्षात येत नाही. त्यावेळी मी त्यांना शिक्षा करून देखील वठणीवर आणण्यासाठी प्रयत्न करेन. शिवाय त्यांना वाईट कृत्य करण्यास भीती देखील वाटायला हवी.

मी विद्यार्थांना सहज समजेल अशा सोप्या भाषेत शिकवेल. मी विद्यार्थांना केवळ परीक्षे पुरते न शिकवता त्यांना जास्तीत जास्त ज्ञान कसे देता येईल यासाठी प्रयत्न करेल. मी त्यांना पुस्तकी ज्ञानाबरोबरच आव्हांतर ज्ञानही भरपूर देईल. कारण आयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी पुस्तकी ज्ञानाबरोबरच अव्हांतर ज्ञान देखील असावे लागते.

माझ्याकडे असलेला ज्ञानाचा साठा मी प्रत्येक विद्यार्थाला विषयासंबंधी जास्तीत जास्त माहिती कशी देता येईल यासाठी वापरेल. मी प्रत्येक विद्यार्थाला खूप आत्मत्तेने आणि जीव तोडून शिकवेल आणि विद्यार्त्यामध्ये ढ आणि हुशार असा भेद देखील करणार नाही. कारण बुद्धीने प्राथमिक कुणीच हुशार किंवा ढ नसतो.

जो विद्यार्थी अभ्यास करतो , त्यात खूप मेहनत घेतो तोच विद्यार्थी हुशार आणि अभ्यास न करणारा ढ असतो. त्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्यास हुशार आणि ढ कुणीच नसून अभ्यास करणारा प्रत्येक विद्यार्थी हुशार होऊ शकतो, तो वर्गात पहिला क्रमांक मिळवू शकतो ही भावना रुजवेल. प्रत्येक विद्यार्थाला अभ्यास करण्यासाठी प्रोत्साहन देईल.

जर मी शिक्षक झालो तर…मराठी निबंध if i were a teacher essay in marathi (५०० शब्दात)

प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आयुष्यात शिक्षकाचे फार महत्वाचे स्थान असते. शिक्षकाला विद्यार्थि जीवनाचे शिल्पकार असे म्हटले जाते. कारण शिक्षक जे संस्कार विद्यार्थ्यांना करतात, ते त्यांना आयुष्यभर उपयोगी पडतात.

मला लहानपणापासूनच शिक्षक व्हायला खुप आवडते. मी शाळेत असताना जेंव्हा एखादे नवीन शिक्षक आम्हाला शिकवायला यायचे, तेंव्हा ते प्रत्येक विद्यार्थ्याचा परिचय करून घ्यायचे आणि भविष्यात तुला काय व्हायचे आहे याबद्दल देखील विचारायचे.

त्यावेळी शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थी मला डॉक्टर व्हायचे आहे, मला इंजिनिअर व्हायचे आहे तर कुणी सांगायचे मला सरकारी अधिकारी व्हायचे आहे. त्यातील काही जण मला मोठे होऊन पुढारी व्हायचे असे देखील सांगायचे पण मला शिक्षक व्हायचे आहे असे कुणीही सांगायचे नाही. पण त्यातील मी मात्र सर्वात वेगळा होतो. नेहमी सांगायचो मला शिक्षक व्हयाचे आहे.

त्यावर सर्व विद्यार्थी हसायचे पण त्या विचारणाऱ्या शिक्षकाला मात्र नक्कीच अभिमान वाटायचा. कारण त्यांच्या सारखं होण्यासाठी देखील कुणी तरी इच्छा प्रकट करत आहे. कारण हल्ली मला शिक्षक व्हायचे आहे असे कुणीही मनत नाही.

मला शिक्षक व्हायला आवडण्याच कारणही तसंच आहे. माझे संभाषण कौशल्य (communication skill) फारच उत्तम आहे. मला एखादी गोष्ट इतरांना स्पष्ट करून समजून सांगायला खूपच छान जमते. शिवाय मला इंजिनिअर आणि डॉक्टर यासारख्या नोकऱ्या करण्यात रस देखील नाही.

जर मी शिक्षक झालो तर (if i were a teacher essay in marathi) तर सर्वात पहिले मी माझे प्रिय गुरुजी श्री धनावडे सर यांचा आशीर्वाद घेईल. कारण माझे व्यक्तिमत्व घडवण्यामागे त्यांचा खूप मोठा वाटा आहे. शिवाय मी शिक्षक व्हावे ही प्रेरणा मला त्यांच्याकडूनच मिळाली आहे.

मी शिक्षक झाल्यानंतर माझा मुख्य हेतू असेल की दुर्गम भागातील विद्यार्थांना जास्तीत जास्त साक्षर कसे करता येईल. मी शिक्षक होण्याचा माझा मुख्य उद्देश्य देखील हाच आहे. त्यामुळे मी जर शिक्षक झालो तर माझे संपूर्ण आयुष्य मी दुर्गम भागातील विद्यार्थांना शिकवण्यात व्यथित करणार आहे , त्यांना साक्षर करणार आहे.

मी देखील एका खेडेगावात च माझे दहावी पर्यंतचे शिक्षण घेतले आहे. त्यामुळे मला या गोष्टीची जाणीव आहे की खेडेगावातील विद्यार्थांना शाळेत योग्य ते शिक्षण मिळत नाही. शिवाय खेडेगावातील शाळेत सुविधा देखील फार कमी असतात. ना स्कूलबस असते, ना फिल्टरचे पाणी प्यायला त्यांना असते. तसेच खेडेगावत टिवशन ची देखील उपलब्धता नसते.

त्यामुळे जर मी शिक्षक झालो तर मला खेडेगावातील विद्यार्थांना शहरी मुलांना शाळेत ज्या पातळीचे शिक्षण मिळते तेच शिक्षण मी या विद्यार्थाना देणार आहे. खेडेगावातील विद्यार्थी देखील शहरी मुलांशी स्पर्धा करू शकतात, त्यांच्यात पात्रता असते पण त्यांना उच्च पातळीचे शिक्षण खेडेगावात मिळू शकत नाही. म्हणून मी त्यासाठी प्रयत्न करेन.

मी शिक्षक झालो तर विद्यार्थ्यांना शिस्त लावेल, त्यांना चांगल्या सवयी लावेल, त्यांच्यावर चांगले संस्कार करेल. तसेच मी विद्यार्थांना क्वचितच मारेल. कारण मला विद्यार्थांना मारायला अजिबात आवडत नाही.

मी विद्यार्थांना जास्तीत जास्त ज्ञान देण्याचा होईल तेवढा प्रयत्न करेल. त्यांना खूप मन लावून शिकवेल. तसेच विद्यार्थी बोर होऊ नयेत यासाठी मी त्यांना शिकवताना मध्येच जोक किंवा एखादी छोटी गोष्ट देखील सांगेन. जेणेकरून विद्यार्थी बोर देखील होणार नाहीत आणि लक्षदेऊन एकतील.

मी विद्यार्थांना गणित हा विषय शिकवेल. कारण मला गणित हा विषय खुप आवडतो आणि मला तो चांगल्या प्रकारे शिकवता देखील येतो. शिवाय गणितातील मूलभूत संकलपना देखील माझ्या खूप पक्क्या आहेत. त्यामुळे मला वाटते की मी विद्यार्थांना गणित हा विषय शिकवावा.

प्रत्येक शिक्षक आपल्या विद्यार्त्याचे आयुष्य घडवत असतो. तो त्यासाठी खुप मेहनत घेतो. त्यामुळे मला शिक्षक व्हायला नक्कीच आवडेल.

टीप: मित्रांनो या पोस्टमध्ये मी तुम्हाला जर मी शिक्षक झालो तर मराठी निबंध (if i were a teacher essay in marathi) वेगवेगळ्या शब्दात लिहून दिला आहे. यात जर मी शिक्षक झालो तर या विषयावर खूप उत्कृष्ट निबंध लिहिले आहेत. ते सर्व निबंध तुम्हाला नक्कीच आवडतील.

तुम्हाला हा निबंध कसा वाटला मला कमेंट करून कळवा आणि इतर कोणत्या विषयावर मराठी निबंध हवा असेल तर तेही सांगा, धन्यवाद…!!!

हे निबंध देखील अवश्य वाचा :

Leave a Comment